Argyresthia curvella – Licinek jabłonek

Argyresthiidae – Licinkowate
Skrzydła przednie białe ze zmiennym, brunatnym lub czarnym deseniem – przy złożonych w stanie spoczynku skrzydłach na ogół wyraźnie zaznaczona jest przepaska poprzeczna w połowie długości skrzydła; drobne plamki na skrzydle relatywnie liczne zarówno przed jak i za przepaska poprzeczną.

Arg.curvella

Łódzkie 06.06.2014 Fot. Jacek Nowak

A.curvella

Łódzkie 06.06.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadki, lokalnie bardzo liczny
  2. Siedlisko. Parki, ogrody, sady, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-12 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na jabłoniach
  7. Podobne. Przede wszystkim również żerujący na jabłoniach rzadki Argyresthia ivella, u którego deseń na przednich skrzydłach jest ostrzej odgraniczony od tła, a drobne plamkowanie przednich skrzydeł jest z reguły rzadkie lub nie ma go wcale
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. A.curvella w bazie BioMap
  10. A.curvella na Lepiforum
ar-curvella

Łuków 03.06.2017 Fot. Ricosz

arg-curvella

Łuków 02.06.2016 Fot. Ricosz

Łuków 09.06.2023 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply