Yponomeuta evonymella – Namiotnik czeremszaczek

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła białe z czarnymi kropkami równej mniej więcej wielkości zgrupowanymi w pięciu rzędach.

Y.evonymella

Łuków 24.06.2011 Fot. Ricosz

Y.evonymella

Poznań 11.07.2012 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 16-25 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca -sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie, w oprzędach, na czeremchach, a okazjonalnie na jarząbach i na wiśniach; powodują gołożery
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się liczbą rzędów kropek na przednich skrzydłach oraz rozmieszczeniem tych kropek; nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Ricosz
  9. Y.evonymella na Lepiforum

Fazy rozwoju gąsienic. Opisy fotografii Andrzej Hańca

Poznań 01.05.2021 Larwy fazy L1. Głowa czarna, na przedpleczu czarny pas, reszta ciała biała (tergity). Wielkość larw ok. 2-2,5 mm Fot. Andrzej Hańca

Poznań 12.05.2021 Roślina żywicielska larw Padus avium syn. Prunus padus (czeremcha). Po prawej, u podstawy kwiatostanu pod zwiniętym liściem widać podstawę oprzędu larw. Te, w miarę rozwoju rozbudowują „namiot” ku górze i tam się skupiają Fot. Andrzej Hańca

Poznań 12.05.2020 Larwy fazy L3. Na bokach larw ukazują się czarne plamki (pomarańczowa strzałka). Reszta gąsienic na zdjęciu ukazana jest od spodu. Czarna, poprzeczna przepaska na przedpleczu podzielona na dwie części Fot. Andrzej Hańca

Poznań 12.05.2021 Larwy fazy L2 (po pierwszej wylince). Cały odwłok jest w dalszym ciągu biały. Wielkość ok. 4 mm Fot. Andrzej Hańca

Poznań 12.05.2020 Faza L3. Mocno rozbudowany oprzęd. W dolnych częściach masa odchodów. Larwy skupione na szczycie nadal rozbudowują oprzęd ku górze Fot. Andrzej Hańca

Poznań 18.05.2020 Larwa fazy L4. Czarna przepaska na przedpleczu wyraźnie rozdzielona. Ciemne punkty na tergitach fazy L3 rozrosły się do jasnych podłużnych linii Fot. Andrzej Hańca

Poznań 31.05.2021 Dorosłe larwy. Faza F5. Na bokach wyraźne czarne pasy z poprzerywanych linii. Gąsienice jeszcze w oprzedzie Fot. Andrzej Hańca

Poznań 27.05.2021 Gąsienice fazy F5. Już opuściły ‘namiot’. Poszukują miejsca do przepoczwarzenia Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply