Yponomeuta evonymella – Namiotnik czeremszaczek

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła białe z czarnymi kropkami równej mniej więcej wielkości zgrupowanymi w pięciu rzędach.

Y.evonymella

Łuków 24.06.2011 Fot. Ricosz

Y.evonymella

Poznań 11.07.2012 Fot. Andrzej Hańca

Y.evonymella

Poznań 11.07.2010 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, parki, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 16-25 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca -sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie, w oprzędach, na czeremchach, a okazjonalnie na jarząbach i na wiśniach; powodują gołożery
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się liczbą rzędów kropek na przednich skrzydłach oraz rozmieszczeniem tych kropek; nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca Ricosz
  9. Y.evonymella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply