Argyresthia arcuethina – Licinek jałowcowiaczek

Argyresthiidae – Licinkowate
Skrzydła przednie o złocistej, a rzadziej srebrzystej barwie, bez wyraźnego wzoru. Na głowie biała „czuprynka”. Scutum pokryte białymi, gęsto ułożonymi łuskami.

Dąbrówka (nad Narwią) 10.05.2018 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany, choć lokalnie zapewne bywa liczny
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 7-9 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice minują igły jodeł, rzadziej świerków
  7. Podobne. Inne licinkowate z białą głową i białym tułowiem różnią się ubarwieniem skrzydeł i zwykle pojawiają się później w sezonie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki

avidal

Leave a Reply