Stathmopodidae – Stopnikowate

Rodzina skupia gatunki termofilne, w większości tropikalne o niewielkich rozmiarach. Skrzydła długie i wąskie. Larwy żerują na owocach  np. na figach), nasionach, zarodniach paproci. Zdarzają się i takie, które żywią się padliną. Motyle preferują tereny leśne, chętnie przylatują do światła.
W Polsce tylko jeden gatunek.

Stathmopoda pedella - Stopnik olszowiaczek

Leave a Reply