Nolidae – Rezeliowate

Wyodrębniona z Noctuidae rodzina podzielona na dwie podrodziny: Chloephorinae zawierającą zwykle zielono ubarwione gatunki i Nolinae obejmującej gatunki o bardziej klasycznych barwach.
W Polsce 17 gatunków.

Nazewnictwo polskie za Atlasem motyli Polski, cz. IV. Sówki (J. Nowacki, J. Buszko).


Zobacz też:

Diphthera festiva – Obrazkówka sojówka

Leave a Reply