Nola cristatula – Rezelia grzebienica

Nolidae – Rezeliowate
Przednie skrzydła białe z rozmytą szarą przepaską poprzeczną i szerokim cieniem wzdłuż zewnętrznych krawędzi skrzydeł. Przy przedniej krawędzi skrzydła kępka z wzniesionych, brunatnoczarnych łusek. Głowa biała. Wierzch tułowia biały.

Baligród 17.07.2015 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. W południowowschodniej części kraju bywa liczna, poza tym rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów oraz leśne polany i prześwietlenia; także łąki
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; niekiedy pojawia się już pod koniec kwietnia. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ożankach i miętach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – mimo to nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. N.cristatula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply