Nola confusalis – Rezelia zlewnica

Nolidae – Rezeliowate
Przednie skrzydła szarobiałe, zwykle ciemniejące ku wierzchołkom, z ciemnymi poprzecznymi przepaskami falistymi. Strzępina szarokremowa.

N.confusalis

Łódź – Lublinek 08.05.2018 – Identyfikacja Aneta Itczak

Las wiączyński 07.06.2015

Las wiączyński 07.06.2015 Id Wojtek M

Las wiączyński 07.06.2015

Las wiączyński 07.06.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Rs 16-24 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Barwna gąsienica od lipca do września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na grabach, lipach, dębach, bukach i głogach
  7. Podobne. Nola cicatricalis i Meganola strigula
  8. Uwagi. Identyfikacja imagines Aneta ItczakWojtek M.
  9. N.confusalis w bazie BioMap
  10. N.confusalis na Lepiforum
N confusalis

Łódź – BRUS 14.06.2019

N.confusalis

Łódź – BRUS 14.06.2019


avidal