Bena bicolorana

Nolidae – Rezeliowate
Skrzydła przednie żywozielone z dwiema ukośnymi, jasnymi przepaskami. Strzępina biała lub zielonkawobiała. Czułki czerwone przy nasadzie, poza tym blade.

Szwajcaria – Chur 12.06.2007 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Tamins 12.06.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana, miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane oraz ich skraje
  3. Wymiary. Rs 40-47 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na dębach i bukach
  7. Podobne. U liczniejszej Pseudoips prasinana przepaski (3 zamiast 2) na przednich skrzydłach są na ogół słabiej zaznaczone, a strzępina jest często żółtoczerwona. Czułki natomiast są całkowicie czerwone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. B.bicolorana na Lepiforum

Szwajcaria – Kallnach 21.03.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Kallnach 30.01.2010 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply