Diphthera festiva – Obrazkówka sojówka

Nolidae – Rezeliowate
Przednie skrzydła żółto-pomarańczowe z diagnostycznym deseniem złożonym z czarnych smug o zwykle intensywnym, metalicznie niebieskim połysku, oraz z trzech rzędów czarnych plamek.

Meksyk 09.07.2020 Fot. Robb Navarro

Meksyk 09.07.2020 Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Tropikalne regiony obu Ameryk – od południowych stanów USA po południową Brazylię
  2. Siedlisko. Skraje lasów i leśne prześwietlenia, polany, ogrody, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 37-48 mm
  4. Okres lotu. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na roślinach zielnych z rodziny ślazowatych, bobowatych (chętnie na soi) i zatwarowatych (często znajdowana na melochiach)
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Robb Navarro Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 18.12.2015 Fot. Cheryl Harleston López Espino


avidal

Leave a Reply