Meganola albula – Rezelia bielica

Nolidae – Rezeliowate
Przednie skrzydła białe z szeroką, rozmytą przepaską poprzeczną w obrębie polaa środkowego – środek tej przepaski podkreślony cienką, ciemnobrązową linią. Gąsienica o białym grzbiecie z czarnymi plamkami i żółtych bokach ciała, silnie owłosiona.

M.albula

Łódź 17.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nieczęsta, lokalna
  2. Biotop. Wilgotne lasy, a zwłaszcza ich skraje i leśne polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec, choć zdarzają się późniejsze, nawet jesienne obserwacje
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na malinach, poziomkach i na mięcie nadwodnej
  7. Podobne. Niektóre formy barwne Nola aerugula, u których wszakże brak ciemnego podkreślenia wewnątrz pola środkowego
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jerzy Strzelecki
  9. M.albula w bazie BioMap
  10. M.albula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply