Nola aerugula – Rezelia rdzawica

Nolidae – Rezeliowate
Przednie skrzydła białe. Pole środkowe zwykle ciemniejsze od tła, jednak jego szarobrązowe wypełnienie regularnie częściowo zanika, zwłaszcza w przedniej części – wtedy skrzydła są niemal jednolicie białe. Przy bocznych krawędziach przednich skrzydeł kępki ciemnych, wzniesionych łusek, dostrzegalnych zwłaszcza przy widoku z boku.

N.aegula

Okuninka 15.07.2018

N aegula

Okuninka 15.07.2018

Łuków 24.07.2017 Fot. Ricosz

 1. Status. Nierzadka
 2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, polany, ugory, przydroża, łąki
 3. Wymiary. Rs 15-20 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Lubelskie
 6. Pokarm. Gąsienice żerują na wierzbach, topolach, brzozach, janowcach, malinach oraz na roślinach zielnych z rodzin bobowatych i różowatych (m.in. poziomka, pięciornik, koniczyna, lucerna, komonica)
 7. Podobne. Niektóre formy barwne można pomylić z Meganola albula, u której w poprzek pola środkowego przebiega kontrastowa, brunatna linia
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
 9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Okuninki Aneta Itczak
 10. N.aerugula w bazie BioMap
 11. N.aerugula na Lepiforum
 12. Wymowa: nola erugula

avidal