Coleophoridae – Pochwikowate

Aktywne w ciągu dnia niewielkie motyle o smukłym ciele i wąskich skrzydłach z charakterystycznymi „fredzelkami” na krawędziach. Gąsienice początkowych stadiów minują liście, lub żerują wewnątrz nasion i owoców; w późniejszych fazach rozwojowych żerują na zewnątrz rośliny żywicielskiej w specyficznych ochronnych domkach (pochwikach).
W Polsce 153 gatunki, z czego aż 150 należy do rodzaju Coleophora.

Leave a Reply