Coleophoridae – Pochwikowate

Aktywne w ciągu dnia niewielkie motyle o smukłym ciele i wąskich skrzydłach z charakterystycznymi „fredzelkami” na krawędziach. Gąsienice początkowych stadiów minują liście, lub żerują wewnątrz nasion i owoców; w późniejszych fazach rozwojowych żerują na zewnątrz rośliny żywicielskiej w specyficznych ochronnych domkach ( pochwikach ).
W Polsce 153 gatunki, z czego aż 150 należy do rodzaju Coleophora.

Widzew 25.06.2012 Coleophora spp. – Pochwiki
Las wiączyński 24.04.2014 Na roślinie żywicielskiej Metriotes lutarea

Leave a Reply