Coleophora trifolii

Coleophoridae – Pochwikowate
Przednie skrzydła z metalicznym połyskiem o kolorze uzależnionym od oświetlenia, z mniej lub bardziej wyraźnym miedzianym połyskiem.

Łuków 29.06.2022 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Obrzeża lasów, zarośla, nieużytki, pobocza dróg
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – lipiec; gąsienica lipiec – wrzesień. Motyle aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na nostrzykach
  7. Podobne. Kilka innych z rodziny m.in. Coleophora paripennella i Coleophora frischella, od których C.trifolii jest znacząco większy, jednak najłatwiej rozpoznać je po roślinie żywicielskiej, na której chętnie przebywają.
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. C.trifolii na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply