Nepticulidae – Pasynkowate

Rodzina bardzo małych motyli (zawiera jedne z najmniejszych motyli świata) o dość dużej zmienności desenia na skrzydłach. Larwy minują głównie liście, ale również nasiona i korę drzew.
W Polsce nieco ponad 100 gatunków.

Ectoedemia albifasciella
Ectoedemia decentella

Leave a Reply