Stigmella prunetorum

Nepticulidae – Pasynkowate
Na głowie czarno-fioletowa „czuprynka”, kołnierz biały. Część nasadowa czułków biała. Przednie skrzydło czarno-fioletowe. W pierwszej połowie skrzydła szeroki poprzeczny biało-złoty pas. Za połową skrzydła biało-srebrny poprzeczny pas.

Łuków 29.05.2016 Fot. Ricosz

Łuków 01.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity, lecz ze względu na małe rozmiary sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Sady, ogrody
  3. Wymiary. Rs 4-5 mm
  4. Okres lotu. Dwa pokolenia w roku. Czerwiec oraz sierpień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście śliw
  7. Podobne. Kilka innych z rodzaju np. Stigmella aurella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. S. prunetorum na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply