Stigmella prunetorum

Nepticulidae – Pasynkowate
Na głowie czarnofioletowa „czuprynka”, kołnierz biały. Część nasadowa czułków biała. Przednie skrzydło czarnofioletowe. W pierwszej połowie skrzydła szeroki poprzeczny białozłoty pas. Za połową skrzydła białosrebrny poprzeczny pas

Łuków 29.05.2016 Fot. Ricosz

Łuków 01.05.2018 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity, lecz ze względu na małe rozmiary sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Sady, ogrody
  3. Wymiary. Rs 4-5 mm
  4. Okres lotu. Dwa pokolenia w roku. Czerwiec oraz sierpień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście śliw
  7. Podobne. Kilka innych z rodzaju np. Stigmella aurella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. S. prunetorum na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply