Ectoedemia albifasciella

Nepticulidae – Pasynkowate
Na głowie pomarańczowa „czuprynka”. Przednie skrzydło ciemnoszare z białą strzępiną, oraz z kremową przepaską w połowie długości, często rozdzieloną w dwie plamy.

Łuków 08.06.2016 Fot. Ricosz

  1. Status. Prawdopodobnie pospolity, lecz ze względu na małe rozmiary sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Parki i lasy z udziałem dębów
  3. Wymiary. Rs 5-6 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice minują liście dębów
  7. Podobne. Ectoedemia heringi i Ectoedemia subbimaculella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. E. albifasciella na Lepiforum

Ricosz

Leave a Reply