Orchesella spectabilis – Nipchlica trawianka

Collembola – Skoczogonki
Znana też pod nazwą nipchlica storczykowa. Należy do rodziny Entomobryidae, która skupia skoczogonki o smukłym ciele, długich, 6-członowych czułkach (z czego widocznych jest 5 członów) i małym przedpleczu. U formy podstawowej wyraźne, czarnogranatowe przepaski poprzeczne i dwie owalne czarne plamki wierzchołkowe na odwłoku (na bokach 5-tego segmentu).

Warszawa – Białołęka 08.06.2021 Fot. Adrian Peplak

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlone, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Znajdowana zwykle na terenach trawiastych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.8 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Glony, strzępki grzybni, martwa materia organiczna
  7. Podobne. Inne skoczogonki o zbliżonym ubarwieniu ciała różnią się m.in. brakiem czarnych plam na 5-tym segmencie odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Peplak

avidal

Leave a Reply