Entomobrya multifasciata – Pchlica prążkowana

Collembola
Należy do rodziny Entomobryidae. Ciało owalne, wydłużone, pokryte jasnymi szczecinkami. Ubarwienie żółtobiałe z charakterystycznym fioletowoczarnym deseniem; przepaski poprzeczne utworzone przez ciemny barwnik obecne i na ogół wyraźnie zaznaczone. Boki segmentów odwłoka zwykle z fioletowo zabarwionym podkreśleniem. Czułki często z fioletowym odcieniem.

Łódź – BRUS 17.11.2019

  1. Liczebność. Pospolita, miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, tereny ruderalne. Regularnie znajdowana pod kawałkami drewna, pod kamieniami, we mchu i w ściółce
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2 mm
  4. Aktywność. Cały rok; hemolimfa przystosowana do niskich temperatur
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Glony, strzępki grzybni, pierwotniaki, żywe i martwe fragmenty roślin
  7. Podobne. Inne pchlice różnią się m.in. liczbą, kształtem i rozmieszczeniem przepasek na odwłoku
  8. Uwagi. Identyfikacja Jerzy Radwański
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply