Neanura muscorum – Morwiaczek pospolity

Collembola – Skoczogonki
Należy do rodziny Neanuridae. Ciało zwarte, krępe, fałdkowane, pokryte brodawkowatymi guzkami i długimi szczecinami, niebieskawo-szare. Czułki krótkie. Brak widełek skokowych

Łuków 02.04.2009 Fot. Ricosz

Łuków 04.04.2009 Fot. Ricosz

Łuków 08.07.2008 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity; gatunek kosmopolityczny
  2. Biotop. Przebywa zwykle w grupach na gnijącym drewnie, pod korą
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Grzybnia, śluzowce
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Neanurinae, często nieoznaczalne na fotografiach terenowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

Ricosz

Leave a Reply