Entomobrya superba – Pchlica nadrzeczna

Collembola
Należy do rodziny Entomobryidae. Ciało podłużne, fioletowo-brązowe, z czterema jasnymi przepaskami poprzecznymi w środkowej części i jednej na końcu odwłoka; pokryte ciemnymi szczecinkami. Nogi żółte, na tylnych udach czarna przepaska. Czułki żółte z ciemnymi przepaskami na końcach segmentów 2-4.

Łuków 06.09.2018 Fot. Ricosz

  1. Status. Szeroko rozsiedlona, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Tereny wilgotne, zarośla w pobliżu rzek i zbiorników wodnych; na ogół przebywa na roślinach zielnych
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Przypuszczalnie glony i martwa materia organiczna
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

Ricosz

Leave a Reply