Deuterosminthurus bicinctus – Podskoczek dwuplamek

Collembola – Skoczogonki
Należy do rodziny Bourletiellidae. Ciało żółtawo-białe. Na głowie małe, a na odwłoku dwie duże plamy o fioletowo-czarnej pigmentacji; u znacznie rzadszej formy barwnej flavus pigmentacja jest jednolicie żółto-pomarańczowa. U formy barwnej puncteolus w miejscu plam odwłokowych występują skupiska luźno rozrzuconych, ciemnych punktów. Wierzchołkowy, 4 człon czułków składa się z 7 fragmentów.

Łuków 23.07.2008 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, parki; preferuje miejsca cieniste, wilgotne
  3. Wymiary. Dorasta do 0.8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Grzybnia, glony, kiełkujące pędy roślinne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem ciała i kształtem plam; formę flavus łatwo pomylić z innymi Deuterosminthurus pallipes (4 człon czułków składa się z 10 fragmentów)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

Filmik przedstawiający charakterystyczne zaloty skoczogonków:


avidal

Leave a Reply