Eburia brevispinis

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało owalne. Przedplecze z parą ostrych, lecz stosunkowo krótkich wyrostków brzeżnych i dwoma guzkami po środku. Pokrywy wąskie, jasnobrązowe z dwiema parami wydłużonych plam w barwie kości słoniowej. Plamki nasadowe tej samej długości; plamy w połowie długości pokryw znacznie różnią się długością – plama zewnętrzna jest zawsze dłuższa. Nogi i czułki bladobeżowe.

Meksyk 15.05.2020 Fot. Rob Navarro

Meksyk 14.05.2020 Fot. Rob Navarro

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa
  2. Siedlisko. Lasy, składy drewna
  3. Wymiary. Długość ciała 15-23 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Kilkadziesiąt innych gatunków z tego rodzaju (37 w Meksyku) różniących się kształtem przedplecza, długością wyrostków brzeżnych, wielkością plam na pokrywach oraz kształtem wierzchołków pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Cerambycidae Nowego Świata


avidal