Helophilus eristaloidea – Gniłun ogrodowy

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, szerszym u samicy. Pręga twarzowa czarna, wyraźnie zaznaczona. Scutum czarne z żółtymi, podłużnymi pasami. Scutellum żółte, jego tylna krawędź pokryte złocistymi włoskami. Odwłok czarny z żółtą przepaską poprzeczną na 2-im tergicie oraz z bladożółtymi, wąskimi przepaskami tergitach 3 i 4. Tylne krawędzie tergitów 2-4 żółto podkreślone. Przednie i środkowe uda czarne z żółtymi kolanami. Tylne uda całkowicie czarne, silnie zgrubiałe. Tylne golenie lekko, łukowato wygięte.

Chiny – Chengde 07.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Beijing (Pekin) 22.09.2021 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Obejmuje Daleki Wschód – wykazywany z Chin, Korei Południowej i Japonii oraz Rosji. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, parki, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji – niemal cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce i w Europie nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem oraz spadzią. Saprofagiczne larwy odcedzają wodę z zawiesiny organicznej
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwykle o silniej zażółconym odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Rodzaj Helophilus - Gniłun


Syrphidae - Świat


avidal