Grzegorz Wajner

Obserwator przyrody przebywający na Węgrzech. Udostępnił:

Morimus funereus