Grzegorz Wajner

Obserwator przyrody przebywający na Węgrzech. Udostępnił:

Morimus funereus [144]


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020