Eresus sandaliatus – Poskocz obrączkowany

Eresidae – Poskoczowate
Samica masywna, aksamitnie czarna. Samiec o jaskrawo czerwonym odwłoku z trzema parami czarnych plam pozbawionych zwykle jasnych obwódek; trzecia para plam wyraźnie mniejsza od pozostałych, okazjonalnie może zanikać. Nogi obu płci czarne z jasnymi obrączkami (także nogi 3-ej i 4-ej pary); na nogach brak czerwonych włosków.

Portugalia – wrzesień 2013 Fot. plemos

  1. Zasięg. Zachodnia i południowa Europa, Łotwa, Szwecja
  2. Siedlisko. Gatunek naziemny – zasiedla murawy kserotermiczne, murawy psammofilne i wrzosowiska
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-20 mm, samca 6-11 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień; apogeum pojawu od kwietnia do czerwca
  5. Lokalizacja. Portugalia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplątane w sieć łowną rozpostartą nisko nad ziemią
  7. Podobne. Samce innych gatunków z rodzaju o pokrywającym się częściowo zasięgu (w tym Eresus kollari) łatwo odróżnić po jasno obwiedzionych czarnych plamach na odwłoku i po obecności czerwonych włosków na nogach. Samice bardzo podobne do samic innych poskoczy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – plemos

avidal

Leave a Reply