Drassodes lapidosus – Knap podkamiennik

Gnaphosidae – Worczakowate
Długonogi, jednolicie żółtobrązowy lub szarożółty pająk o długich, walcowatych i relatywnie silnie od siebie odstających kądziołkach przędnych. Szczękoczułki samca czarne, uderzająco długie.

Toruń 04.08.2022 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 04.08.2022 Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 04.08.2022 Fot. Sebastian Nowosad

Czerwonak 02.10.2021 Fot. Michał Jurek

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, ugory, kamieniołomy i inne suche miejsca. Dzień spędza zwykle pod kamieniami lub pod odstającą korą, ukryty w workowatym oprzędzie
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9.3-14.7 mm (wg niektórych źródeł samice dorastają do 18 mm). Długość ciała samca 6-13.3 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje – nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi, rzadszy gatunek z rodzaju – Drassodes pubescens, którego zwykle nie sposób zidentyfikować na fotografiach terenowych; na zdjęciu równie dobrze może się znajdować ten gatunek. Nieodróżnialny jest również Drassodes cupreus, który w Polsce prawdopodobnie nie występuje. Aksamitniki z rodzaju Clubiona różnią się stożkowatymi i mniej odstającymi od siebie kądziołkami przędnymi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Jurek Sebastian Nowosad
  9. Uwagi 2. Młodocianego samca oznaczył Simeon Indzhov
  10. D. lapidosus w bazie BioMap

Toruń 15.03.2023 Subadultny ♂ Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 15.03.2023 Subadultny ♂ Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 15.03.2023 Subadultny ♂ Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 15.03.2023 Subadultny ♂ Fot. Sebastian Nowosad


avidal

Leave a Reply