Drassodes lapidosus – Knap podkamiennik

Gnaphosidae – Worczakowate
Długonogi, jednolicie żółtobrązowy lub szarożółty pająk o długich, walcowatych i relatywnie silnie od siebie odstających kądziołkach przędnych. Szczękoczułki samca czarne, uderzająco długie.

Czerwonak 02.10.2021 Fot. Michał Jurek

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, ugory, kamieniołomy i inne suche miejsca. Dzień spędza zwykle pod kamieniami lub pod odstającą korą, ukryty w workowatym oprzędzie
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9.3-14.7 mm (wg niektórych źródeł samice dorastają do 18 mm). Długość ciała samca 6-13.3 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje – nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi, rzadszy gatunek z rodzaju – Drassodes pubescens, którego zwykle nie sposób zidentyfikować na fotografiach terenowych; na zdjęciu równie dobrze może się znajdować ten gatunek. Nieodróżnialny jest również Drassodes cupreus, który w Polsce prawdopodobnie nie występuje. Aksamitniki z rodzaju Clubiona różnią się stożkowatymi i mniej odstającymi od siebie kądziołkami przędnymi
  8. Uwagi. Oznaczenie rodzaju Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Michał Jurek
  10. D. lapidosus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply