Tegenaria campestris – Kątnik polny

Agelenidae – Lejkowcowate
Karapaks szarawożółty z dwiema ciemniejszymi smugami bocznymi dochodzącymi do tylnej krawędzi głowotułowia. Odwłok szaroczarny z żółtobrązową smugą centralną i dwoma rzędami jasnych plam. Nogi żółtobrązowe z ciemnobrunatnymi obrączkami. Nogogłaszczki samca wyposażone w łukowato wygięty wyrostek.

Austria – Graz 02.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, zbocza skalne – znajdowany najczęściej w ciepłych miejscach, skryty pod kamieniami, między korzeniami drzew i w szczelinach skalnych
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-9 mm. Samiec przeciętnie około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w górach i na pogórzu
  6. Pokarm. Owady i inne bezkręgowce, które chwyta aktywnie; nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne kątniki są na ogół większe – samce łatwo odróżnić na podstawie budowy nogogłaszczków, co jednak wymaga szczegółowych oględzin
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply