Oxyopes ramosus – Śpiesznik rysień

Oxyopidae – Śpiesznikowate
Samica brązowawa, samiec ciemniejszy, z czarnym deseniem; obie płci z ukośnymi białawymi pręgami na odwłoku i białymi pasami na karapaksie. Głowotułów zwężający się ku tyłowi. Oczy małe, ułożone w 4 rzędy. Nogi uzbrojone w liczne długie kolce.

Majerowskie Pole 18.08.2014

Łódź – Majerowskie Pole 18.08.2014

Majerowskie Pole 18.08.2014

Majerowskie Pole 18.08.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne, wrzosowiska i nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. 6-10 mm. Samce mniejsze od samic
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Torfowisko wysokie na Podhalu, którego centralna część jest silnie nasłoneczniona. Na licznie porastających je borówkach bagiennych gatunek znalazł doskonałe miejsce bytowania. W regionie łódzkim dość rzadki. Sierpień 2014: odnalazłem prężną populację na największym wrzosowisku w Łodzi i okolicach – na Majerowskim Polu. 2016: obecny na wrzosowisku pod Inowłodzem
  6. Pokarm. Drobne owady, na które poluje aktywnie, nie konstruując sieci. Wypatrzoną ofiarę zwykle atakuje stosując technikę skoku – a skacze nie gorzej od skakunów
  7. Podobne. Oxyopes heterophthalmus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. O.ramosus w bazie BioMap
Majerowskie Pole 18.08.2014

Majerowskie Pole 18.08.2014 Samica

Majerowskie Pole 18.08.2014

Majerowskie Pole 18.08.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014

Puścizna Wielka 25.05.2014 Samiec

Puścizna Wielka 25.05.2014 Samiec

O.ramosus

Inowłódz 08.08.2016


avidal

Leave a Reply