Philodromus margaritatus – Ślizgun borowy

Philodromidae – Ślizgunowate
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone, jasno, zwykle szarożółto ubarwione, nieco rzadziej zielonkawosrebrzyste (forma barwna laevipes). Samce z bardziej kontrastowym, czarnym rysunkiem na ciele. Nogi z wyraźnie zaznaczonymi czarnymi obrączkami.

Ph margaritatus

Kraków 31.11.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Ph.margaritatus

Kraków 31.11.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy różnych typów, parki, ogrody, zadrzewienia, zarośla, polany. Przebywa zwykle na korze drzew – chętnie wybiera drzewa porośnięte porostami, na których doskonale się maskuje dzięki kryptycznemu ubarwieniu i płaskiej sylwetce
  3. Wymiary. Samica 8-10 mm. Samiec 5-7 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje pod korą
  5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, na które oczekuje nieruchomo, po czym je kąsi i paraliżuje
  7. Podobne. Inne ślizguny sa zwykle ciemniej ubarwione
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt avidal
  9. P.margaritatus u Mateusza Sowińskiego
P.margaritatus

Łódź – Park Poniatowskiego 12.03.2018 Philodromus margaritatus – osobnik młodociany


avidal