Thanatus formicinus/Thanatus arenarius – Śmiertek mrówczyn/Śmiertek piaskowy

Philodromidae – Ślizgunowate
Ubarwienie ciała w odcieniach szarości i brązu; w przedniej części odwłoka biało obwiedziona, czarna, wrzecionowata plama. U Thanatus arenarius karapaks często rdzawobrązowy.

Widzew 23.08.2014

Łódź – Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

  1. Liczebność. Oba gatunki nie należą do często obserwowanych
  2. Biotop. Suche, jałowe tereny, rzadziej miejsca wilgotne – najczęstszy na urawach psammofilnych i kserotermach. Także suche przydroża i przytorza
  3. Wymiary. T. arenarius: samica 5.5-8.5 mm, samiec 4.5-6 mm. T.formicinus: samica 7-12 mm, samiec 5-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień. Zimują osobniki juwenilne
  5. Lokalizacja. Łódzkie – min. śródleśna piaszczysta murawa na BRUS-ie, gdzie jest wyjątkowo liczny; regularnie i z łatwością można na niej obserwować dziesiątki osobników w towarzystwie niemal równie licznych Phlegra fasciata
  6. Pokarm. Owady, na które aktywnie poluje głównie w ciągu dnia
  7. Podobne. Dwa tytułowe gatunki rozróżnialne na podstawie budowy narządów rozrodczych. Pozostałych 5 krajowych gatunków śmiertków różni się w mniejszym lub większym stopniu ubarwieniem ciała
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Widzewa Robert Rozwałka
  9. T.arenarius w bazie BioMap
  10. T.formicinus w bazie BioMap
Habitat.

BRUS – Wiosna 2018 Habitat – porośnięta niską roślinnością murawa o piaszczystym podłożu

T.arenarius

Łódź – BRUS 05.05.2018 Thanatus arenarius

Widzew 23.08.2014

Widzew 23.08.2014

T arenarius

Łodź – BRUS 05.05.2018 Thanatus arenarius

Thanatus

Łódź – Widzew 14.08.2019


avidal

2 thoughts on “Thanatus formicinus/Thanatus arenarius – Śmiertek mrówczyn/Śmiertek piaskowy

Leave a Reply