Thanatus sabulosus – Śmiertek leśnostepowy

Philodromidae – Ślizgunowate
Karapaks czarny z bardzo szerokim, jasnym pasem centralnym. Odwłok biały z brunatno-czarną, wrzecionowatą plamą w przedniej części płynnie przechodzącą w rozmytą, rozległą plamę tylnoodwłokową, u niektórych osobników przypominającą liść dębu. Uda zwykle ciemniejsze od goleni i stóp.

Nisko 07.06.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 07.06.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Status. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Zakrzewione murawy kserotermiczne, ciepłe polany i skraje lasów, murawy naskalne, wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Samica 4.2-5.3 mm. Samiec 3-4 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot

Nisko 07.06.2022 Fot. Marcin Szot


avidal

Leave a Reply