Hadrobregmus pertinax – Kołatek uparty

Anobiidae – Kołatkowate
Dawniej pod nazwą Anobium pertinax. Ciało czarne, lub brunatnoczarne, krótko, rzadko owłosione. Głowa masywna. Przedplecze kapturowate, nakrywające głowę; tylne, zewnętrzne kąty przedplecza żółto owłosione , widoczne jako dwie rozdzielone żółtawe plamki. Pokrywy pręgowato, regularnie punktowane.

Puszcza Białowieska 2012 Fot. Grzegorz Hebda

Puszcza Białowieska 2012 Fot. Grzegorz Hebda

Las Łagiewnicki 12.05.2016

Las Łagiewnicki 12.05.2016

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne, budynki gospodarcze i mieszkalne; chętnie obiekty zabytkowe i sakralne. Najliczniejsze tam, gdzie utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Podlaskie, łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują w martwym drewnie drzew iglastych i liściastych, zwłaszcza w drewnie przegrzybiałym
  7. Podobne. U Anobium denticolle żółto owłosiona jest cała tylna krawędź przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda avidal
  9. H.pertinax w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply