Stegobium paniceum – Żywiak chlebowiec

Anobiidae – Kołatkowate
Ciało zwarte, rdzawo-brunatne, pokryte zarówno odstającymi, jak i przylegającymi włoskami. Przedplecze masywne; jego tylna krawędź z parą szerokich, lecz płytkich wcięć na bokach – cecha diagnostyczna rodzaju.

Austria – Graz 11.03.2018 Fot. gernotkunz

Tczew 26.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 26.07.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolity. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. W Polsce zasiedla spichlerze, magazyny, budynki gospodarcze i mieszkalne; gatunek synantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 2-4 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – pomorskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy są roślinożerne. Żerują na nasionach, przetworach zbożowych, ziołach i przyprawach, suszonych owocach i grzybach i innych produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego. Larwy pożerają również produkty zawierające celulozę, w tym książki
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Anobiinae, które różnią się m.in. kształtem przedplecza i rodzajem owłosienia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Alek Brzozowski
  9. S.paniceum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply