Platyrhinus resinosus – Płaskoryjek okazały

Anthribidae – Kobielatkowate
Wierzch głowy biało-żółty. Przedplecze i pokrywy czarne z drobnymi żółtawymi plamkami, tylko końce pokryw żółto-białe. Czułki u obu płci stosunkowo krótkie.

Grabin 29.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 29.05.2013 W towarzystwie lśnisia Heliophanus sp. Fot. Ryszard Orzechowski

Łuków 24.05.2021 Fot. Ricosz

Łuków 24.05.2021 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity, miejscami liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie, lubelskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Imagines żywią się głównie korą przerośniętą grzybnią. Larwy żerują w zagrzybiałym materiale roślinnym, prawdopodobnie są nie tyle fitofagiczne, co mykofagiczne
  7. Podobne. U Platystomos albinus czułki są dłuższe, a ubarwienie pokryw bardziej kontrastowe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Ryszard Orzechowski Ricosz
  9. P.resinosus w bazie BioMap
Platyrhinus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Pl.resinosus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

P.resinosus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply