Platyrhinus resinosus – Płaskoryjek okazały

Anthribidae – Kobielatkowate
Wierzch głowy białożółty. Przedplecze i pokrywy czarne z drobnymi żółtawymi plamkami, tylko końce pokryw żółtobiałe. Czułki u obu płci stosunkowo krótkie.

Platyrhinus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Pl.resinosus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

P.resinosus

Uherce Mineralne 27.05.2019 Fot. Andrzej Kucharski

Grabin 29.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Grabin 29.05.2013 W towarzystwie lśnisia Heliophanus sp. Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Dość pospolity, lecz rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żywią się głównie korą przerośniętą grzybnią. Larwy żerują w zagrzybiałym materiale roślinnym, prawdopodobnie są nie tyle fito-, co mycetofagiczne
  7. Podobne. U Platystomos albinus czułki są dłuższe, a ubarwienie pokryw bardziej kontrastowe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Ryszard Orzechowski
  9. P.resinosus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply