Bothrideres bipunctatus – Wydolak

Bothrideridae
Ciało wydłużone, płaskie,  lśniące, kasztanowobrązowe; pokrywy z brunatnoczarnym przyciemnieniem wzdłuż szwu. Przedplecze lekko sercowate, zwężające się ku tyłowi, silnie i gęsto punktowane; w połowie szerokości przedplecza trzy niewielkie, gładkie pola pozbawione punktowania. Pokrywy wyraźnie żeberkowane.

Polder Krzesiński 11.04.2021 W towarzystwie Dolichoderus quadripunctatus Fot. Ryszard Orzechowski

Both. bipunctatus

Krępa 07.08.2018 Fot. Ryszard Orzechowski

B.bipunctatus

Krępa 07.08.2018 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Bardzo rzadki. Czerwona Lista kat. EN
  2. Biotop. Liściaste lasy pierwotne i bory sosnowe. Gatunek podkorowy
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Aktywny od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimują imagines i larwy
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Wykazywany min. z Puszczy Białowieskiej i z Lasów Sobiborskich
  6. Pokarm. Drapieżny; pożera drobne owady saproksylofagiczne oraz ich larwy, poczwarki i jaja. Larwy są ektopasożytami larw chrząszczy i błonkówek podkorowych; larwy 1-ego stadium aktywnie poszukują żywiciela
  7. Podobne. Nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ryszard Orzechowski
  9. B.bipunctatus w bazie BioMap

 

Leave a Reply