Anisodactylus signatus

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, lśniące. Nasada czułków i całe czułki czarne. Nogi zwykle czarne, rzadziej czerwono-brązowe. Wierzchołek pokryw owłosiony (a dokładnie wewnętrzne międzyrzędy przy wierzchołku pokryw).

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

Stawy Przysieckie 22.04.2023 Fot. Sebastian Nowosad

A.signatus

Kraków 20.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, ale także pola, łąki i tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-13.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Małopolskie, kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Semizoofag – bezkręgowce oraz pokarm roślinny
  7. Podobne. Rzadki Anisodactylus nemorivagus różni się kształtem nasady pokryw i brakiem owłosienia przy wierzchołku pokryw. U Anisodactylus binotatus nasada czułków jest pomarańczowa. Podobne są też gatunki z rodzaju Harpalus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Maks Syratt
  9. A.signatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply