Bembidion decoratum – Niestrudek zdobny

Carabidae – Biegaczowate
Przedplecze ciemnobrązowe, lśniące, z metalicznym połyskiem  i z podłużna bruzdą po środku. Przedplecze wyraźnie smuklejsze, niż u większości innych gatunków z rodzaju – jego długość jest ewidentnie większa od szerokości. Pokrywy brązowe, nieco jaśniejsze od przedplecza lub zielonkawe. Punktowanie pokryw wyraźniejsze i głębsze w przedniej ich części. Nogi żółte. Wszystkie człony czułków jasne, przy czym pierwsze trzy człony o bardziej intensywnym, żółtobrązowym zabarwieniu, niż pozostałe.

Austria – Liezen 20.07.2020 Fot. gernotkunz

Austria – Liezen 20.07.2020 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Brzegi górskich rzek i strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w górach i na pogórzu
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się detalami ubarwienia, punktowaniem pokryw czy też kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.decoratum w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

Leave a Reply