Bembidion incognitum

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i sercowate przedplecze ciemne, lśniące, z silnym metalicznym, niekiedy zielonkawym połyskiem. Pokrywy podobnie ubarwione. Uda ciemne poza żółtobrązowymi wierzchołkami. Golenie i stopy żółtobrązowe. Trzonek czułków żółtobrązowy.

Austria 05.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie brzegi rzek i potoków; częściej znajdowany w górach, niż na terenach nizinnych
  3. Wymiary. Długość ciała około 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – bywał mylony z Bembidion deletus, u którego uda ciemne są tylko przy nasadzie. Identyfikacja zalicza się do bardzo trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.incognitum w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

Leave a Reply