Bembidion punctulatum – Niestrudek punktowany

Carabidae – Biegaczowate
Wierzchnia strona ciała z miedzistym lub brązowym połyskiem. Głowa i przedplecze równomiernie punktowane na całej powierzchnii. Pokrywy z rzędami punktowań dochodzącymi do wierzchołków pokryw. Golenie, a zwykle także i uda rdzawobrązowe. Czułki ciemne z jaśniejszym, rdzawobrunatnym pierwszym członem.

Austria 01.05.2018 Fot. gernotkunz

Albania 31.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Piaszczyste brzegi rzek, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.6 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Albania, Austria
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Od innych gatunków z rodzaju można go odróżnić po punktowaniu i urzeźbieniu ciała w połączeniu z ubarwieniem nóg i czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. B.punctulatum w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

Leave a Reply