Broscus cephalotes – Żuchwień głowacz

Carabidae – Biegaczowate
Głowa bardzo duża, czarna; aparat gębowy silnie rozwinięty. Przedplecze czarne, lśniące, z przodu szerokie, w tylnej części wyraźnie zwężone. Nogi czarne; na przednich goleniach dobrze widoczne, szczerbiaste wgłębienia ograniczone grubymi kolcami służącymi do czyszczenia czułków. Pokrywy czarne.

Broscus

Łódź – BRUS 10.08.2019

Broscus

Łódź – BRUS 10.08.2019

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Broscus

Słowiński Park Narodowy 26.07.2018 Martwy osobnik znaleziony na wydmach nadmorskich

 1. Liczebność. Nierzadki. Czerwona Lista kat. DD
 2. Biotop. Tereny piaszczyste i gliniasto-piaszczyste, w tym wydmy śródlądowe, pola uprawne i doliny rzeczne. Prowadzi dość skryty tryb życia – lubi przebywać w wykopanych przez siebie płytkich korytarzach, w których samice składają jaja
 3. Wymiary. Długość ciała 17-25 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
 5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie
 6. Pokarm. Larwy owadów, rzadziej ich imagines i inne bezkręgowce; poluje głównie nocą
 7. Podobne. Dzięki wielkiej głowie i charakterystycznym proporcjom przedplecza łatwy do rozpoznania
 8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Marek Wyszomirski
 9. Uwagi 2. Autorem portretu jest Łukasz Budnik
 10. B.cephalotes w bazie BioMap
 11. Wymowa: broskus cefalotes
B.cephalotes

Portret – Fot. Łukasz Budnik

Broscus

Łódź – BRUS 10.08.2019

B.cephalotes

Łódź – BRUS 10.08.2019

B cephalotes

Łódź – BRUS 10.08.2019


avidal