Carabus sylvestris – Biegacz leśny

Carabidae – Biegaczowate
Głowa, pokrywy i przedplecze najczęściej metalicznie zielone, miedziane, lub czarne. Na każdej z pokryw 3 rzędy dołków. Uda czarne. Pierwszy człon czułków czarny.

Kuźnice 23.12.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Kuźnice 23.12.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Liczny tylko lokalnie, np. w Tatrach. Czerwona Lista kat. VU
  2. Biotop. Lasy, górskie hale
  3. Wymiary. Długość ciała 16-25 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Tatry. Uznawany za gatunek górski, jednak – o ile doniesienie jest wiarygodne – obserwowany także w regionie łódzkim
  6. Pokarm. Bezkręgowce
  7. Podobne. Przede wszystkim Carabus transsylvanicus; także inne biegacze z rzędami dołków na pokrywach, np. Carabus linnei
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Grzegorz Gierlasiński
  9. C.sylvestris w bazie BioMap

Leave a Reply