Cylindera arenaria

Carabidae – Biegaczowate
Głowa, przedplecze i pokrywy z wyraźnym miedzianym, lub zielonkawym połyskiem. Kremowobiałe przepaski na pokrywach połączone wzdłuż zewnętrznych krawędzi pokryw. W Polsce występuje podgatunek C.arenaria viennensis.

Studzianki 07.07.2015 Fot. Almandyn

Studzianki 07.07.2015 Fot. Almandyn

Studzianki 07.07.2015 Fot. Almandyn

Studzianki 07.07.2015 Fot. Almandyn

  1. Liczebność. Rzadki, o rozmieszczeniu wyspowym – choć jeśli już występuje, to populacje bywają zwykle bardzo liczne
  2. Biotop. Skąpo porośnięte roślinnością i podsiąkające wodą piaszczyste, lub żwirowate tereny otwarte; chętnie w pobliżu rzek
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-10 mm; najmniejszy krajowy trzyszcz
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Studzianki. Występuje pod Tomaszowem Mazowieckim (info Jacek Kurzawa)
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. U podobnie ubarwionych, przeciętnie większych trzyszczy jasne przepaski na pokrywach nie są połączone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji Almandyn Marx 44
  9. C.arenaria w bazie BioMap
Cylindera

Studzianki 07.07.2015 Fot. Marx 44

C. arenaria

Studzianki 07.07.2015 Fot. Marx 44

C arenaria viennensis

Studzianki 07.07.2015 Fot. Marx 44


avidal

Leave a Reply