Dyschirius spp. – Niepogromy

Carabidae – Biegaczowate
Gatunki występujące w Polsce są czarne poza bardzo rzadkim Dyschirius rufipes, który jest czerwono-brązowy. Przedplecze lśniące, uderzająco kuliste i wypukłe (wyniesione), wyraźnie oddzielone od podstawy pokryw. Pokrywy błyszczące, rzeźbione. Nielotne.
W Polsce 21 gatunków – poza małymi wyjątkami możliwych do identyfikacji pod binokularem.

Młynek 08.07.2016

Łódź – Dolina Olechówki 08.07.2016

Młynek 08.07.2016

Łódź – Dolina Olechówki 08.07.2016

Młynek 08.07.2016

Łódź – Dolina Olechówki 08.07.2016

  1. Status. Wiele gatunków znanych z rozproszonych, czasem odosobnionych stanowisk. Najszerzej rozsiedlone i najczęściej znajdowane to Dyschirius politus i Dyschirius globosus
  2. Siedlisko. Większość gatunków preferuje muliste, piaszczyste, lub gliniaste brzegi wód stojących lub płynących – w poszukiwaniu ofiar drążą tunele w miękkim podłożu. Co najmniej dwa gatunki są halofilne i żyją na słonawiskach (D.chalceus i D. strumosus). D.bonelli nie stroni od muraw kserotermicznych
  3. Wymiary. W zależności od gatunku długość ciała od 1.5 do 6 mm. Przypuszczalnie najpospolitszy D. globosus liczy 2-2.9 mm
  4. Aktywność. Wiosna i lato
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Drapieżny; chętnie poluje na kusaki z rodzaju Bledius, przy czym nie gardzi żadnym ze stadiów rozwojowych
  7. Podobne. Podobnie ukształtowane przedplecze mają gatunki z rodzaju Clivina, są jednak wyraźnie większe
  8. Uwagi. Oznaczenie Rafał Celadyn
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply