Licinus hoffmannseggii – Dreptacz połyskliwy

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, zauważalnie lśniące, grzbietobrzusznie przypłaszczone. Przedplecze o zaokrąglonych bokach, gęsto i drobno punktowane. Nogi czarne. Człon nasadowy czułków oraz człony 2 i 3 są czarne i lśniące. Człony od 4-ego począwszy pokryte krótkimi włoskami – istotna cecha diagnostyczna gatunku, trudno dostrzegalna na fotografiach terenowych.

Austria 18.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, sporadycznie obserwowany. W Polsce wyłącznie w górach NT
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy. Preferuje tereny górskie
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-11.8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Drapieżny – zarówno larwy jak i imagines specjalizują się w polowaniach na ślimaki
  7. Podobne. Pozostałe 3 krajowe gatunki z tego rodzaju różnią się matowym wierzchem ciała, oraz ubarwieniem (całkowicie czarne u Licinus depressus i Licinus cassideus) i owłosieniem czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.hoffmanseggii w bazie BioMap

Austria 18.07.2021 Fot. gernotkunz


Rodzaj Licinus - Dreptacz


avidal

Leave a Reply