Ophonus ardosiacus – Biegun

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i przedplecze ciemnoniebieskie lub zielone, ze słabym metalicznym połyskiem bądź wręcz matowe. Tylne kąty przedplecza silnie zaokrąglone, przez co słabo zdefiniowane. Pokrywy ciemnoniebieskie lub zielone, zawsze z metalicznym połyskiem. Włoski na pokrywach brązowawe. Nogi i czułki czerwone.

Niemcy – Hürth 12.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Bardzo rzadki, znany z pobrzeża Bałtyku. W Polsce obserwowany tylko wyjątkowo
  2. Siedlisko. Nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; imagines aktywne głównie o zmierzchu i nocą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Nasiona różnych roślin
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz niektóre gatunki z rodzaju Harpalus. Bodaj najbardziej podobny Ophonus obscurus różni się silnym metalicznym połyskiem na przedpleczu i czarnymi włoskami na pokrywach. U Ophonus sabulicola tylne kąty przedplecza są słabiej zaokrąglone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Rodzaj Ophonus - Biegun


avidal

Leave a Reply