Ophonus ardosiacus – Biegun

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i przedpelcze ciemnoniebieskie lub zielone, ze słabym metalicznym połyskiem bądź wręcz matowe. Pokrywy podobnie ubarwione, ale zawsze z połyskiem; stykają się ze sobą przy wierzchołkach. Włoski na pokrywach brązowawe. Nogi i czułki czerwone.

Niemcy – Hürth 12.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, znany z pobrzeża Bałtyku
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień; imagines aktywne głównie o zmierzchu i nocą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce obserwowany tylko wyjątkowo
  6. Pokarm. Nasiona różnych roślin
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz niektóre gatunki z rodzaju Harpalus. Bodaj najbardziej podobny Ophonus obscurus różni się silnym metalicznym połyskiem na przedpleczu i czarnymi włoskami na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Rodzaj Ophonus - Biegun


avidal

Leave a Reply