Pterostichus minor – Szykoń średni

Carabidae – Biegaczowate
Wierzch ciała czarny, umiarkowanie lśniący, pozbawiony metalicznego połysku. Przedplecze najszersze tuż przed polową długości, gęsto punktowane wzdłuż podstawy. Przy podstawie przedplecza wyraźnie zaznaczone dwa rowki boczne. Tylne kąty przedplecza o niemal prostym kącie. Uda długie, zgrubiałe, ciemnobrązowe do czarnych. Golenie i stopy ciemnobrązowe, przy czym stopy jaśniejsze od goleni. Przynajmniej kilka członów czułków ciemnobrązowych, pozostałe są czarne.

Austria 18.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne lasy, mokradła, muliste brzegi wód, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6.8-7.9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju – identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym marginesem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.minor w bazie BioMap

Rodzaj Pterostichus


avidal

Leave a Reply