Leptura annularis – Zmorsznik podobny

Cerambycidae – Kózkowate
Smukły reprezentant plemienia Lepturini o wąskim przedpleczu. Na pokrywach duże, zwykle jasnożółte plamy; pierwsza para plam o charakterystycznym kształcie przypominającym podkowę. Wierzchołkowe człony czułków rozjaśnione. Nogi czarne lub dwubarwne.

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014 Osobnik o żywo żółtych przepaskach

  1. Status. W górach bywa liczna. Na nizinach rzadka lub całkiem jej brak
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane, chętnie olsy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-20 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Pyłek, głownie z baldachów i z różowatych. Larwy żerują w obumarłych fragmentach drzew liściastych, okazjonalnie iglastych
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznemu kształtowi pierwszej pary przepasek łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji –  Andrzej Kucharski avidal
  9. L.annularis w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Orelec 06.06.2020 In copula Fot. Andrzej Kucharski

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

L annularis

Sine Wiry 25.06.2015

L.annularis mating

Bystre 24.06.2015

L.annularis

Bystre 24.06.2015


Rodzaj Leptura - Zmorsznik

Leave a Reply