Leptura annularis – Zmorsznik podobny

Cerambycidae – Kózkowate
Smukły reprezentant plemienia Lepturini o wąskim przedpleczu. Na pokrywach duże, zwykle jasnożółte plamy; pierwsza para plam o charakterystycznym kształcie przypominającym podkowę. Wierzchołkowe człony czułków rozjaśnione. Nogi czarne, lub dwubarwne.

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014 Osobnik o żywożółtych przepaskach

  1. Liczebność. U nas ( Wyżyna Łódzka ) bardzo rzadka, na południu kraju bywa liczna
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, chętnie olsy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-20 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Notowana z Rogowa koło Łodzi
  6. Pokarm. Pyłek, głownie z baldachów i z różowatych. Larwy żerują w obumarłych fragmentach drzew liściastych, okazjonalnie iglastych
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznemu kształtowi pierwszej pary przepasek łatwa do rozpoznania
  8. L.annularis w bazie BioMap
  9. Więcej o gatunku
Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Rezerwat Spała 11.06.2015

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

Bereżki 27.05.2014

L annularis

Sine Wiry 25.06.2015

L.annularis mating

Bystre 24.06.2015

L.annularis

Bystre 24.06.2015

Dodaj komentarz