Obrium cantharinum – Trykoń osikowy

Cerambycidae -Kózkowate
Ciało intensywnie rudo-pomarańczowe, lśniące. Oczy ułożone stosunkowo blisko siebie – ciemię między oczami węższe od średnicy oka. Przedplecze drobne, zanikające, słabo widoczne. Pokrywy jednobarwne, bez przyciemnień wzdłuż krawędzi. Nogi zwykle czarne, znacznie rzadziej w kolorze pokryw.

O.cantharinum

Sławków 02.07.2017 Fot. Paweł Niemiec

O cantharinum

Sławków 02.07.2017 Fot. Paweł Niemiec

Łuków 13.07.2011 Fot. Ricosz

  1. Status. Rzadko obserwowany, lecz lokalnie zapewne liczny
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje i zadrzewienia, zwłaszcza z udziałem topoli; także ukwiecone polany, skraje lasów i leśne drogi , na których odżywiają się imagines
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie, lubelskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych, najchętniej topól
  7. Podobne. U Obrium brunneum ciało jest mniej wyraziście, miodowobrązowo ubarwione i bardziej matowe; pokrywy często są zaciemnione wzdłuż krawędzi, przedplecze grubiej punktowane, a nogi zawsze w kolorze pokryw. Jednak najłatwiejszą w ocenie cecha jest ciemię szersze od średnicy oka. Nieco podobny jest również Axinopalpis gracilis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Niemiec Ricosz
  9. O.cantharinum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply