Phymatodes rufipes – Płaskowiak tarninowy

Cerambycidae – Kózkowate
Wierzchnia strona ciała z intensywnym, metalicznym, granatowym, a rzadziej niebieskozielonym połyskiem. Uda silnie zgrubiałe, czarne – tylko w części nasadowej, niezgrubiałej żółtobrązowe. Golenie żółtobrązowe. Stopy żółtobrązowe z przyciemnionymi wierzchołkami. Większość członów czułków czarna z żółtobrązowymi obrączkami nasadowymi.

Austria – Leibnitz 11.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Skrajnie rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo EX
  2. Biotop. Ciepłe brzegi lasów liściastych, zakrzewione murawy kserotermiczne, zarośla tarninowe
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce współcześnie odnaleziony w  Puszczy Kozienickiej
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w cienkich, obumierających gałązkach dębów, a zapewne także innych drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.rufipes w bazie BioMap

Rodzaj Phymatodes - Płaskowiak (Ściga)


avidal

Leave a Reply