Cryptocephalus elegantulus – Zmróżka bodziszkowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa dwubarwna – ciemię i częściowo czoło plamka przy nasadzie czułków są czarne; twarz i nadustek są żółte. Przedplecze czarne z wąsko, żółto podkreśloną przednią krawędzią oraz krawędziami bocznymi. Pokrywy czarne z żółtym deseniem utworzonym z poprzecznych plam nasadowych, owalnych plam o zmiennej wielskości za połową długości pokryw oraz z żółtego obrzeżenia przednich krawędzi dochodzących aż na wierzchołki. U ciemnych form barwnych żółte obrzeżenie pokryw bywa mniej lub bardziej znacząco zredukowane.

Austria 27.05.2022 Fot. gernotkunz

Austria 01.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie – po części wynika to zapewne z nikłych rozmiarów
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, skraje widnych lasów i nasłonecznione leśne polany
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach bodziszka czerwonego
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna, także ze względu na niewielkie rozmiary ciała oraz preferowaną roślinę żywicielską
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.elegantulus w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply